Direct naar info voor:

Leerlingen voortgezet onderwijs

Voor de leerling

Soms loopt het even minder goed op school. Het is dan belangrijk dat je weer vat krijgt op je schoolwerk. Een mentor van School’s cool kan jou helpen bij het maken van een plan van aanpak, het versterken van je studievaardigheden en met jou op zoek gaan naar motivatie voor school. Ook bij het contact met klasgenoten en leerkrachten kan de mentor met jou meedenken. Alles wat met school te maken heeft kan besproken worden.

Belangrijk: een mentor wordt alleen ingezet als jij daarvoor ook gemotiveerd bent.

Voor de ouders

School’s Cool selecteert en begeleidt de mentoren. Zij zetten zich vrijwillig in. Een mentor spreekt wekelijks op een vaste dag en tijd met uw kind af. Deze afspraak vindt plaats op school of thuis (soms in overleg ergens anders als dat beter past). U houdt de verantwoordelijkheid voor uw kind. De mentor heeft regelmatig contact met u en kan met u meegaan naar ouderavonden, rapportgesprekken of andere afspraken op school. De mentor vraagt altijd eerst uw toestemming voor overleg met klassenmentor of docenten. Als u denkt dat een mentor iets voor uw zoon of dochter zou kunnen betekenen, bespreek dit dan met de klassenmentor zodat hij of zij uw kind kan aanmelden bij School’s cool Twente.

Als School’s cool ook denkt dat een mentor voor uw kind een goed idee is, nemen wij contact met u op voor een intakegesprek. School’s cool bepaalt na het intakegesprek of er een passende mentor gekoppeld kan worden.