Direct naar info voor:

Informatie voor mentoren

Als mentor van School’s cool Twente coach je wekelijks een leerling op het gebied van studievaardigheden, sociale vaardigheden of huiswerk. In overleg met de leerling plan je zelf de afspraken. Hierdoor heb je de flexibiliteit om de coaching te combineren met bijvoorbeeld een baan of studie. Bij het programma voor leerlingen in het basisonderwijs vindt de begeleiding plaats bij de leerling thuis en ben je ook aanspreekpunt voor de ouders. Bij het programma voor leerlingen op de middelbare school spreek je meestal af op de school van de leerling.

Als vrijwilliger krijg je vooraf een korte introductietraining. Tijdens het traject krijg je begeleiding van een mentorcoach. Iedere acht weken wordt er intervisie, een thema- of workshopavond georganiseerd. We verwachten dat je minimaal twee keer peer jaar deelneemt. 

Mentoren aan het woord

Waarom kiezen voor mentorschap?

Als mentor maak jij het verschil! Als mentor begeleid je een leerling die wekelijks één tot anderhalf uur ondersteuning nodig heeft, gedurende 12 tot 18 maanden. Je bezoekt de leerling bij zijn ouder(s) thuis. Meestal is praktische hulp bij huiswerk, agendagebruik en huiswerkplanning een goede ingang om het gesprek op gang te brengen.

Je moet goed opgeleid zijn, geïnteresseerd zijn in de leeftijdsgroep van 11 tot 18 jaar en geduldig zijn. Belangrijk is (meestal) ook goede kennis van het Nederlands. 

Naast dat je hiermee direct een leerling helpt, help je ook jezelf! Je zult versteld staan hoeveel positieve impact het heeft op jouw eigen ontwikkeling; of je nu jong of oud bent.

Basisonderwijs

Dit programma begint eind groep 8. Je begeleidt de jongere tot de kerst in de 2e klas van het voortgezet onderwijs. Deze leerlingen zijn tussen de 11 en 13 jaar.

Voortgezet onderwijs

Tijdens dit programma begeleid je een leerling die al in het voortgezet onderwijs zit. Deze leerlingen zijn meestal tussen de 13 en 18 jaar.

Bekijk voor meer informatie ons mentorboekje

Oproep van ambassadeur Eus om mentor te worden

Q&A over het School’s cool Twente mentorschap

Je bent nooit te oud om mentor te worden. Een mentor moet vooral gemotiveerd zijn om een steunfiguur voor een jongere te zijn én een luisterend oor kunnen bieden. Echt kunnen luistert en geïnteresseerd zijn, dat zijn de allerbelangrijkste eigenschappen van een mentor.

Je hoeft geen kinderen te hebben (gehad) om mentor te worden, wel echte interesse en een luisterend oor. We hebben meerdere mentoren zonder kinderen die met veel passie een jongere helpen.

De begeleiding vindt alleen plaats tijdens de schoolweken. Tijdens de schoolvakanties hebben mentee én mentor vakantie. Wanneer je als mentor buiten de schoolvakanties weg wilt, dan is het belangrijk om hierover vooraf duidelijk te
communiceren met de mentee. Weten wanneer je er niet bent is belangrijk voor het vertrouwen van de mentee. Veel mentoren houden bij afwezigheid uit eigen beweging contact met de mentee via app, telefoon of videobellen, maar dat hoeft dus niet.

Een mentor is geen hulpverlener en daar sturen we vanuit School’s Cool nadrukkelijk op. Bij de intake van een mentee kijken we of School’s cool Twente de hulp kan bieden die nodig is. Bij het intake-gesprek met een mentor willen we graag weten waar deze een jongere in wil ondersteunen. Op basis hiervan maken we een zorgvuldige match tussen mentee en mentor. Mochten er zaken spelen waarbij alsnog professionele hulp nodig blijkt, dan schakelen wij professionele partners of hulpverlening in.