Direct naar info voor:

Informatie voor scholen

Basisonderwijs

Voor leerlingen kan het een grote stap zijn om van het basisonderwijs naar de brugklas te gaan. Als leerkracht of intern begeleider in het basisonderwijs kunt u leerlingen voordragen voor een mentor van School’s cool. Daarvoor kunt u gebruik maken van het voordrachtsformulier.

Voortgezet onderwijs

Voor leerlingen die al een tijdje op de middelbare school zitten, bieden wij het voortgezet onderwijs programma aan. Als klassenmentor en zorgcoördinator in het voortgezet onderwijs kunt u een leerling voordragen voor een mentor van School’s cool. Daarvoor kunt u gebruik maken van het voordrachtsformulier.

Leerlingen basisonderwijs

Voor kinderen is het soms fijn om iemand te hebben die ze op weg kan helpen. Onze vrijwillige mentoren zetten zich graag voor deze leerlingen in. Leerlingen uit groep 8 kunnen hiervoor aangemeld worden. 

Leerlingen voortgezet onderwijs

Ook leerlingen die al een tijdje op de middelbare school zitten kunnen soms een steuntje in de rug gebruiken. Voor hen is er het voortgezet onderwijs programma.