Direct naar info voor:

Over School's cool Twente

School’s cool Twente koppelt vrijwillige mentoren aan scholieren die extra steun nodig hebben bij de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Dankzij deze individuele begeleiding kan de schoolcarrière van de leerling goed van start gaan in de brugklas en is er kans op betere leerresultaten. Daardoor kan schooluitval worden voorkomen en vrijetijdsbesteding van de leerlingen worden bevorderd. Dankzij de begeleiding kunnen ouders ook meer worden betrokken bij de school van hun opgroeiende kind.

Hoe pakken we dat aan?

Een mentor van School’s cool Twente komt bij de leerling thuis en helpt de leerling bij het leren. Er is daarnaast aandacht voor het oplossen van problemen en het invullen van de vrije tijd. Deze persoonlijke aandacht voor de leerling en zijn of haar mogelijkheden voor wat betreft ontplooiing en talentontwikkeling is bijzonder. Een leerling voelt zich in al zijn of haar leefgebieden gehoord en gezien. De mentor is van de verschillende belevingswerelden van de leerling op de hoogte: van het leven thuis en het leven op school. Dat kan via het contact met de leerkracht en intern begeleider en/of door bezoek aan de ouderavond, samen met de ouders.

Waar staan we voor?

Wij geloven in gelijke kansen voor elk kind en vergroten hierbij de betrokkenheid van de ouders. Daarom richten wij ons op kinderen die individuele ondersteuning nodig hebben om de kansen op succes, op school en in het leven te vergroten.

Stichting STIP

De werk organisatie van School’s Cool Twente voeren we uit vanuit de stichting STIP. STIP verzorgt naast School’s Cool Twente ook de uitvoering voor de Stichting Onderwijsbegeleiding (STOB).

Beide Stichtingen School’s Cool Twente en Stichting Onderwijsbegeleiding werken ongeveer voor dezelfde doelgroep, in hetzelfde werkgebied en soms met overlappende problematiek of oplossingen. Door vanuit één werkorganisatie te werken, en zelfs op dezelfde plek, merken we dat we elkaar versterken en kostenbesparend kunnen werken door de overlap in werkgebieden en problematiek.
Dit is bijvoorbeeld:

  • Op de contacten met de scholen
  • De contacten met fondsen waar we werven
  • De intervisie onderwerpen
  • Aanpak van problematiek waar we soms tegenaan lopen
  • Sociale kaart en samenwerken met andere organisaties in Twente
  • Financiële administratie
  • HR
  • Doorverwijzen van kinderen
  • Communicatie en sociale media.